• PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

  PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Eğitim Resim

  Milli Eğitim Bakanlığı
  Onaylı Sertifikalar

  Uluslararası Geçerli
  Sertifikalar

  7/24 Online Eğitim
  Erişim İmkanı

  Web, Tablet ve Cepten
  Multimedya Erişimi

  PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

  En büyük fark görüşmenin belli bir hedefi, yönü ya da amacı olmasıdır. Sohbet, bir yönü ve gündemi olmaksızın ilerler. Görüşme kesin bir amaca hizmet ettiği için bu amaçların kazanımına olanak sağlayan bir içeriğe odaklanır. Görüşmeyi yürüten kişi, ilgi çekici de olsa görüşmenin amacına katkı sağlamayan bir konuyu görüşmeye dahil etmez. Diğer bir yandan sohbet, rastlantısal ya da ayrıntılı olsa da herhangi bir konuda gelişigüzel seçilmiş konuların katılımına açıktır. Sohbetin yönelimi ilişkiseldir; merkezi bir teması yoktur. Sohbetin aksine görüşmenin bir birliği, süreci, tematik tutarlılığı ve sürekliliği vardır.

  Kredi Kartına Taksit İmkânı Havale / EFT seçeneği ile taksitlendirme

  • Eğitim Süreci : 20 Saat
  • Kitap Desteği : Yok

  Eğitim Süreci

  • Görüşme müracaatçıları ve içinde bulundukları durumu anlamak ve onlara problemleriyle başa çıkmaları konusunda yardım edebilmek için en önemli araçtır.  Görüşmenin temel amacı, olumlu ilişki çerçevesinde sorun çözme sürecini gerçekleştirerek müracaatçıya yardım etmeye çalışmaktır.  Her sosyal hizmet görüşmesi, bir ölçüye kadar, bir hedefe ulaşmak için tasarlanmış bir adım olan genel sorun çözme sürecini takip eder. 1-Giriş/ Başlangıç 2- Sosyal İnceleme/ Veri Toplama 3- Değerlendirme 4- Müdahale/ Tedavi 5- Sonlandırma **Sürecin temelini ikinci, üçüncü ve dördüncü adımlar oluşturur. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ile uyumlu bir şekilde gerçek olaylardan toplanan verilerle (2), durumu ortak bir anlayışa dayandırarak (3), ortaklaşa yapılan kabul edilebilir ve çözüm getiren bir müdahale planı geliştirmeye çalışır(4

  Gereksinimler

  •  Bu profesyonel ilişkide, görüşmeci danışanı değerlendirmek, anlamak ve amaçlarına ulaşmasına yardım etmek için aktif dinleme becerileri ve çeşitli psikolojik teknikler uygular. Bu esnada görüşmeci ve danışan arasında sözel ve sözel olmayan unsurların yer aldığı bir etkileşim söz konusudur.  Görüşmeci ve danışan arasındaki ilişkinin niteliği ve niceliği görüşmeci ve danışanının kişilik özellikleri, tutumları ve ortak hedefleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.

  Bu Kursun Müfredatı

  29.03.2021 20.00 PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

  30.03.2021 20.00 PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

  05.04.2021 20.00 PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ TİMUR HARZADİN

  06.04.2021 20.00 PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ PART 1

  06.04.2021 20.00 PSİKOTERAPİDE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ PART 2

  En büyük fark görüşmenin belli bir hedefi, yönü ya da amacı
  olmasıdır. Sohbet, bir yönü ve gündemi olmaksızın ilerler. Görüşme
  kesin bir amaca hizmet ettiği için bu amaçların kazanımına olanak
  sağlayan bir içeriğe odaklanır. Görüşmeyi yürüten kişi, ilgi çekici de
  olsa görüşmenin amacına katkı sağlamayan bir konuyu görüşmeye
  dahil etmez. Diğer bir yandan sohbet, rastlantısal ya da ayrıntılı olsa
  da herhangi bir konuda gelişigüzel seçilmiş konuların katılımına
  açıktır. Sohbetin yönelimi ilişkiseldir; merkezi bir teması yoktur.
  Sohbetin aksine görüşmenin bir birliği, süreci, tematik tutarlılığı ve
  sürekliliği vardır.