• PSİKOTERAPİ

  PSİKOTERAPİ Eğitim Resim

  Milli Eğitim Bakanlığı
  Onaylı Sertifikalar

  Uluslararası Geçerli
  Sertifikalar

  7/24 Online Eğitim
  Erişim İmkanı

  Web, Tablet ve Cepten
  Multimedya Erişimi

  PSİKOTERAPİ

  Psikoterapi, gerekli eğitimleri almış bir uzman eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir. Bir profesyonel ile yapılan konuşma tedavisidir. Psikoterapi size, yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızda değişiklikler meydana getirmek için motivazsyonunuzu arttırmayı ve bu değişiklikler için uygun yollar bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar.

  Kredi Kartına Taksit İmkânı Havale / EFT seçeneği ile taksitlendirme

  • Eğitim Süreci : 120 Saat
  • Kitap Desteği : Var

  Eğitim Süreci

  • • İlk görüşmenin yapılandırılması • Danışanın sorunlarını değerlendirme • Değerlendirme görüşmelerinin ardından tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum?” sorusuna yanıt verme • Psikoterapide amaç oluşturma • Psikoterapide strateji belirleme • Terapist ile hasta arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtma ve terapötik işbirliğini sağlama • Terapistin terapötik işbirliği kurma becerisini arttırma • Psikoterapotik beceriler • Psikoterapotik müdahaleler • Danışan ve terapist ilişkisinin sınırlarının korunması ve önemi • Psikoterapinin sonlandırılması ve nüksü önleme • Psikoterapi sürecinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler • Psikoterapi uygulamalarında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler • Belli ruhsal ve psikolojik bozukluklardaki semptomların saptanması • Etik kuralları belirleme ve nasıl uygulanacağını öğrenme • Psikoterapi Temel Kuramları • Kişilik Bozuklukları • Vaka Sunumları ve Analizleri • Grup Psikoterapisi Uygulamaları • Kursiyer Konu Sunumları ve Grup Tartışmaları • Rol yapma oyunları (RYO - Role-Playing) • Psikoterapi Uygulamaları

  Gereksinimler

  • • Başta Otto Kernberg, Heinz Kohut, J. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel terapi, ADDT, TA, gerçeklik terapisi, etki terapisi, geştalt terapisi gibi psikoterapi ekollerini, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanır “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini uygular. • Multi-disipliner yaklaşımı savunur.

  Bu Kursun Müfredatı

  13.03.2021 22.00 PSİKOTERAPİ CANLI DERS

  24.03.2021 22.00 PSİKOTERAPİ CANLI YAYIN FAZIL TATAR

  31.03.2021 22.00 PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ FAZIL TATAR

  14.04.2021 21.00 PSİKOTERAPİ FAZIL TATAR

  21.04.2021 21.00 PSİKOTERAPİ FAZIL TATAR

  28.04.2021 21.00 PİSKOTERAPİ FAZIL TATAR

  05.05.2021 21.00 PSİKOTERAPİ FAZIL TATAR

  12.05.2021 21.00 PSİKOTERAPİ FAZIL TATAR

  22.05.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN

  29.05.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN

  05.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 1

  05.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  12.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN

  12.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  19.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 1

  19.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  26.06.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN

  03.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 1

  03.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  03.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 3

  10.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 1

  10.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  13.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 1

  13.07.2021 21.00 PSİKOTERAPİ HÜSEYİN DOĞAN PART 2

  Psikoterapi, gerekli eğitimleri almış bir uzman eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir. Bir profesyonel ile yapılan konuşma tedavisidir.

  Psikoterapi size, yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızda değişiklikler meydana getirmek için motivazsyonunuzu arttırmayı ve bu değişiklikler için uygun yollar bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar.