• DİSLEKSİ

  DİSLEKSİ Eğitim Resim

  Milli Eğitim Bakanlığı
  Onaylı Sertifikalar

  Uluslararası Geçerli
  Sertifikalar

  7/24 Online Eğitim
  Erişim İmkanı

  Web, Tablet ve Cepten
  Multimedya Erişimi

  DİSLEKSİ

  DİSLEKSİ NEDİR? Disleksi, "kelime kullanımında yaşanan zorluk" anlamına gelir Doğuştan gelen bir öğrenme bozukluğu olan disleksi, okuma ve yazma çağında dikkat çeker ve ortaya çıkar. Dislektik çocuklar, yaşıtlarına göre daha geç okur ve yazarlar. Kelimeleri doğru telaffuz edemezler ve kelime kapasiteleri de düşüktür. Nörolojik kökenli bir bozukluk olan disleksi, doğuştan beynin sol yarım küresindeki dil kullanımıyla ilgili bölümlerdeki farklılaşmayla kendini gösteriyor. Okuma, yazma ve telaffuz edebilme yeteneklerinde görülen bozulmayla ortaya çıkıyor. Dislektik kişilerin beyni, bilgiyi farklı olarak işliyor. Bu durum, okuma, yazma, sıralama yapma ve bilgiyi organize etme konularında çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. DİSLEKSİ EĞİTMENLİK EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR? Disleksi eğitimine katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuduğunu anlama, çalışma becerileri hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlikler kazandırmaktır. DİSLEKSİ EĞİTİMİNİN İSTİHDAM ALANLARI NELERDİR? • Milli Eğitimde çalışan öğretmenler destek eğitim odaları açabilirler. • Özel Okul ve Kreşlerde destek eğitimi odaları açabilirler. • Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirsiniz. DİSLEKSİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR? • Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) • Sınıf öğretmenliği • Psikoloji, • Psikiyatri, • PDR • Türkçe öğretmenliği • Dil ve konuşma terapisi bölümü • Okul öncesi öğretmenliği • Çocuk gelişimi • Türkçe öğretmenliği DİSLEKSİ EĞİTİMİN İÇERİĞİ NEDİR? 1. Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir ? Ne Değildir ? 2. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılama 3. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarihçesi 4. Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedenleri 5. Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri 6. Özgül Öğrenme Güçlüğü de Bilgi İşlem Modeli. 7. Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Kategorileri 8. Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Grupları 9. Disleksi Belirtileri 10. Disleksi ile İlgili Mitler ve Gerçekler 11. Disleksi ile İlgili Sosyal ve Duygusal Sorunlar 1 12. Disleksi ile İlgili Sosyal ve Duygusal Sorunlar 2 13. Disleksi ile İlgili Uygulanabilecek Stratejiler 14. Ebeveynler ve Öğretmenler Nasıl Yardımcı Olabilirler 15. Görsel Motor Açığı 16. İşitsel İşlem Bozukluğu 17. Disgrafi – Yazılı Anlatım Güçlüğü 18. Dispraksi –Sözsüz Öğrenme Güçlüğü 19. Diskalkuli- Matematik Bozukluğu 20. Öğrenme Güçlüğü ile Yaşamak DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Disleksinin Genel olarak belirtileri • Okumayı öğrenirken zorluk yaşama • Okuma hızının beklenenin altında olması • Yazarken harf atlama • Bozuk yazma • Okurken harf atlama • Okurken kelimeleri değiştirerek okuma • Okumakta zorlanma • Yazarken zorlanma • Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi) • Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi) • “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama • Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma • Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme. • Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma • Renkleri karıştırma • Sağı solu ayırt etmekte zorlanma • Kendini, bir konu hakkındaki fikrini iyi ifade etmekte zorlanma • Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma • Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ NELERDİR? DSM V'e göre özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma ve matematik alanlarındaki güçlükleri içermektedir.Çocuk sadece tek bir öğrenme güçlüğü alanından zorluk yaşayabileceği gibi, üç tipin hepsindeki bulgulara da sahip olabilir. DİSLEKSİ: Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır. Disleksi, zihinsel bir yetersizlik değildir. Zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. DİSGRAFİ: Disgrafi yazma yeteneğindeki bir yetersizliktir. Bu durum okuma yeteneğiyle ve zeka ile ilişkisizdir. Disgrafisi olan kişiler temel gramer ve imla kurallarını kullanmakta zorlanırlar. Örneğin, p,q, b ve d gibi harflerde sorun yaşarlar. Düşüncelerini yazmaya çalışırken yanlış sözcük yazarlar. Çocuk, uygunsuz boyutta ve aralıklı harfler yazabilir. DİSKALKULİ: Diskalkuli, matematiksel ilişkileri kavrama ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir. Özel Öğrenme Güçlüğü alanında matematiksel öğrenme bozukluğu ( diskalkuli ) zaman içerisinde öğrenciye en çok sıkıntı yaşatan çeşididir. Okuma ve yazma düzeyi yaşıtlarına yakın bile olsa, aritmetik becerilerle ilgili başarısızlık tembellik, isteksizlik, umursamazlık gibi davranış özellikleri ile eşleştirilebilir. DİSPRAKSİ: Dispraksi belli bir amaca yönelik hareketlerin yapılmasını etkileyen bir bozukluktur. Dispraksinin yol açtığı güçlükler belli bir amaca yönelik olan hareketi yapma becerisi ile ilgilidir . Dispraksinin en belirgin özelliği, okul konularını öğrenmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini önemli derecede engelleyen motor koordinasyonunun gelişimindeki güçlüktür. Disleksi ve diğer ÖÖG gibi, dispraksinin belirtileri de yaşa ve gelişime bağlı olarak değişmektedir. Oyunun kurallarını uygulama, hareketlerde yavaşlık, denge sorunları, ikili ilişkilerde yaşanan uyum sorunları bu alan içinde değerlendirilir. DİSLEKSİ EĞİTMENLİK EĞİTİMİ EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE ŞEKLİ: Disleksi Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programı internet ortamında uzaktan eğitim imkânıyla verilmektedir. Disleksi Eğitmenlik Eğitiminin eğitim süresi 3 aydır. Eğitime ait video ve dokumanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, kursiyerler 7/24 istedikleri zaman sisteme girebilir ve istedikleri kadar izleyebilirler.

  Kredi Kartına Taksit İmkânı Havale / EFT seçeneği ile taksitlendirme

  • Eğitim Süreci : 120 Saat
  • Kitap Desteği : Var

  Eğitim Süreci

  • DİSLEKSİ EĞİTMENLİK EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR? Disleksi eğitimine katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuduğunu anlama, çalışma becerileri hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlikler kazandırmaktır.

  Gereksinimler

  • DİSLEKSİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR? • Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) • Sınıf öğretmenliği • Psikoloji, • Psikiyatri, • PDR • Türkçe öğretmenliği • Dil ve konuşma terapisi bölümü • Okul öncesi öğretmenliği • Çocuk gelişimi • Türkçe öğretmenliği

  Bu Kursun Müfredatı

  1- ÖRGÜN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

  2- DİSLEKSİNİN NEDENLERİ

  3- DİSLEKSİNİN TARİHÇESİ

  4- DİSLEKSİNİN NEDENLERİ I

  5- DİSLEKSİNİN NEDENLERİ ıı

  6- DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ

  7- DİSLEKSİNİN PSİKOLOJİ YÖNÜ

  8- DİSLEKSİNİN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

  9- DİSLEKSİDE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİYLE BAŞA ÇIKMA  10- DİSLEKSİDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

   DİSLEKSİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN SORUNLAR

  Göğüs Egzersizleri


  DİSLEKSİ EĞİTİMİN İÇERİĞİ NEDİR?  1.       Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir ? Ne Değildir ?

  2.       Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılama

  3.     Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarihçesi

  4.      Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedenleri

  5.      Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

  6.      Özgül Öğrenme Güçlüğü de Bilgi İşlem Modeli.

  7.     Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Kategorileri

  8.      Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Grupları

  9.       Disleksi Belirtileri

  10.   Disleksi ile İlgili Mitler ve Gerçekler

  11.   Disleksi ile İlgili Sosyal ve Duygusal Sorunlar 1

  12.   Disleksi ile İlgili Sosyal ve Duygusal Sorunlar 2

  13.   Disleksi ile İlgili Uygulanabilecek Stratejiler

  14.   Ebeveynler ve Öğretmenler Nasıl Yardımcı Olabilirler

  15.   Görsel Motor Açığı

  16.   İşitsel İşlem Bozukluğu

  17.   Disgrafi – Yazılı Anlatım Güçlüğü

  18.   Dispraksi –Sözsüz Öğrenme Güçlüğü

  19.   Diskalkuli- Matematik Bozukluğu

  20.   Öğrenme Güçlüğü ile Yaşamak


  Benzer Eğitimler

  Tüm eğitimleri inceleyin