• ADLİ BELGE İNCELEME VE GRAFOLOJİ

  ADLİ BELGE İNCELEME VE GRAFOLOJİ Eğitim Resim

  Milli Eğitim Bakanlığı
  Onaylı Sertifikalar

  Uluslararası Geçerli
  Sertifikalar

  7/24 Online Eğitim
  Erişim İmkanı

  Web, Tablet ve Cepten
  Multimedya Erişimi

  ADLİ BELGE İNCELEME VE GRAFOLOJİ

  Adli Bilimler, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki hukukun her türlü fiziksel delillerle ilgili soru ve sorunlarına temel bilim kapsamındaki imkan, kabiliyet ve deneyler marifeti ile bilimsel delil ve çözüm üreten, geniş bir bilim yelpazesinin uygulanmasından oluşan multidisipliner bir bilim dalıdır. Adli Bilimler şemsiyesi altındaki bilim dallarından birisi olan Adli Belge İncelemeleri, adından da anlaşılacağı üzere konusunu belgelerden almaktadır. Adli belge incelemeleri adli kapsamda şüpheli görülen her türlü belge yapısı ve belge üzerinde incelemeyi kapsar. Adli Belge İnceleme uzmanları belgeleri inceleyerek, belgelerin orijinalliği, üzerlerindeki sahtecilik işlemlerinin tespiti ile yazılı belgelerdeki yazı ve imzaların kimlere ait olduğunun belirlenmesi gibi konularda, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle, doküman inceleme cihazları yardımıyla ve gerektiğinde orijinal belge örneklerini mukayese olarak kullanmak suretiyle, inceleme ve analizler yaparak soruşturma ve yargılama makamlarına hizmet sunalar.

  Kredi Kartına Taksit İmkânı Havale / EFT seçeneği ile taksitlendirme

  • Eğitim Süreci : 120 Saat
  • Kitap Desteği : Var

  Eğitim Süreci

  • bu eğitim süreci bizim ülkemizden çok daha önceleri başlamış olup hem teknolojik alanda hem de inceleme teknik ve yöntemleri alanında epey yol kat etmiş durumdadırlar. Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de; konunun bilimsel tarzda ele alınması ve yapılanması, standartlarının belirlenmesi, bu konuda çalışanlara sürekli eğitim programları verilerek, çalışanların optimal koşullarda donanımı sağlanması önem taşımaktadır.

  Gereksinimler

  • Hızla globalleşen günümüz dünyasında, sahtecilik işleriyle uğraşan insanların birbirleriyle bağlantılı ve organize olarak çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca, gelişen teknolojinin ürünü olan bilgisayar programları, renkli yazıcılar, dijital tarayıcılar ve renkli fotokopi makinelerinin sahtecilik işlemlerinde kullanılmaya başlanılması ile birlikte, uzman olmayan şahıslar tarafından sahte olduğu gerçeğinden kolaylıkla ayırt edilemeyecek derecede, profesyonel sahtecilik işlemleri ile karşılaşılmaya başlanılmıştır.

  Bu Kursun Müfredatı

  1- BULGULAR VE DELİLLER

  2- ADLİ BİLİMLER - I

  3- ADLİ BİLİMLER - II

  4- ADLİ BELGE İNCELEME

  5- BELGE - I

  6- BELGE - II

  7- GRAFOLOJİ

  8- SAHTECİLİK -I

  9- SAHTECİLİK -II

  10- SAHTECİLİK -III

  11- İĞFAL (ALDATMA KABİLİYETİ)

  12- BELGE İNCELEMESİNDE KULLANILAN TEMEL IŞIK KAYNAKLARI

  13- ADLİ BELGE İNCELEMEDE KULLANILAN CİHAZLAR

  14- ADLİ BELGE İNCELEMEDE KULLANILAN CİHAZLAR- II

  15- YAZI İNCELEME - I

  16- YAZI İNCELEME - II

  17- YAZI İNCELEME - III

  18- YAZI İNCELEME - IV

  19- YAZI İNCELEME - V

  20- İMZA İNCELEMELERİ

  21- İMZA İNCELEMELERİ- II

  22- İMZA İNCELEMELERİ- III


  Adli belge incelemeleri, bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir. Bir başka ifadeyle anlaşmazlık yaratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı ve yazılı belge üzerinde incelemeler yapan bir bilim alanıdır.

  Adli belge incelemeleri el yazıları, imzalar, daktilo makinası yazıları, printer yazıları, kaşe ve mühür izleri, kalem ve mürekkep analizi, kağıt yapısı, banknotlar, kimlik belgeleri, pasaportlar gibi konuları içermektedir.

  Adli belge incelemelerinde çalışma alanını 2 ana gruba ayırmak mümkündür;

  Subjektif kısım; yazı ve imza incelemeleri gibi gelişmiş teknik ekipmanla birlikte uygulayıcının deneyim ve sezgilerinin de önemli olduğu çalışma alanı.

  Objektif kısım; tecrübe ve teknik bilginin yanı sıra teknik ekipmanın önemli olduğu özellikle belgelerdeki tahrifatlar gibi sahteciliği kapsayan alandır.

  Adli belge incelemelerinin, günümüzde teknolojideki yeniliklere bağlı olarak kolaylaştığı düşünülse de, gelişen teknoloji yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bunun nedeni günümüzde yine teknolojiye bağlı olarak sahtecilik yöntemlerinin de aynı hızla gelişmesidir. Hızla globalleşen günümüz dünyasında, sahtecilik işleriyle uğraşan insanların birbirleriyle bağlantılı ve organize olarak çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca, gelişen teknolojinin ürünü olan bilgisayar programları, renkli yazıcılar, dijital tarayıcılar ve renkli fotokopi makinelerinin sahtecilik işlemlerinde kullanılmaya başlanılması ile birlikte, uzman olmayan şahıslar tarafından sahte olduğu gerçeğinden kolaylıkla ayırt edilemeyecek derecede, profesyonel sahtecilik işlemleri ile karşılaşılmaya başlanılmıştır.